o nás

Mgr. Zuzana Balkóová, PhD.

Producent

Absolventka VŠMU, titul PhD., získala v študijnom programe Filmové umenie a multimédia.

V Slovenskej televízii pôsobila od roku 1995 na rôznych pozíciach súvisiacich s produkciou televíznych programov. Od roku 2006 pracovala  v spoločnosti Markíza Slovákia v Centre umeleckej tvorby vo funkcii producent vlastnej tvorby.

Je konateľkou spoločnosti Formats Pro Media, kde pôsobí od jej vzniku.  

© formatspm.sk 2010      vyrobilo mediago