tv/film

Oponický kaštieľ - Apponyiovská knižnica


Pár kilomentrov za Nitrou sa v areáli  Oponického kaštieľa nachádza jedna z našich najvýznamnejších  knižníc , ktorá nesie meno po svojom zakladateľovi – grófovi Antonovi Jurajovi Apponyim. V čase svojej najväčšej slávy mala 30 tisíc zväzkov. Dnes k jej najhodnotnejším exponátom patria vzácne tlače zo 16.storočia, korešpondencia francúzskych kráľov, história talianskeho rodu Borgiovcov...ale aj originály románov Goetheho, Schillera či Dumasa. Dokument priblíži históriu vzletov a pádov samotného kaštieľa a knižnice v nej, ako aj jej súčasný zrenovovaný stav.

Apponyiovská knižnica


Jedinečná Apponyiovská knižnica v kaštieli v Oponiciach ožila. Pre verejnosť ju otvorili 30. septembra 2011 spolu s kaštieľom, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou. Knižnica mala v čase svojej najväčšej slávy 30 000 zväzkov a bola známa od Londýna až po Petrohrad. Dnes má 9 000 titulov a 12 000 zväzkov, ktoré sú napísané v desiatich jazykoch. Medzi najvzácnejšie patria tlače zo 16. storočia, napríklad dielo Sokrata zo švajčiarskeho Bazileja z roku 1508. Možno tu nájsť aj súkromnú korešpondenciu francúzskych kráľov, kardinálov Richelieu a Mazarina, históriu talianskeho kontroverzného rodu Borgiovcov v originálnych talianskych tlačiach alebo históriu Jany z Arku. Sú tu aj všetky Dumasove romány, Goetheho, Schillera, Kanta, Fichteho.

Knižnicu založil vo Viedni v roku 1744 gróf Anton Juraj Apponyi z Oponíc, ktorý bol vysokým hodnostárom na viedenskom dvore. Po jeho smrti sa mala celá knižnica rozpredať, nebyť jedného z jeho synov - grófa Antona Apponyiho, ktorý sa rozhodol presťahovať ju z Viedne do Bratislavy.

V Bratislave potom fungovala 19 rokov ako verejná knižnica. Anton Apponyi dal v Bratislave postaviť aj známy Apponyiho palác. Keďže mesto odmietalo platiť za údržbu knižnice, rozhodol sa ju presťahovať po druhý raz do Oponíc. Pristavil severné krídlo kaštieľa a v roku 1846 doň preniesli všetky knihy.

O polovicu kníh prišla knižnica počas troch aukcií - vo Viedni v roku 1818, v Londýne 1892 a v Prahe v roku 1939. Veľmi ťažké časy ju postihli počas komunizmu. Bola zamknutá, cez rozbité okná lietalo dovnútra vtáctvo...

Dokumentárny film Oponický kaštieľ a Apponyiovská knižnica

Cieľom televízneho dokumentu je ukázať jedinečnú rekonštrukciu– tak kaštieľa, ako aj knižnice, ktorá sa nakrúcala časo zberným spôsobom a tak vznikol unikátny základ širšie koncipovaného dokumentu o vzťahu k novonadobudnutým pamiatkam, ich dômyselnej rekonštrukcii, ale aj – takpovediac – bonusovej záchrane hodnotnej a unikátnej knižnice.

Nami dotočený dokument predstavuje výnimočné exponáty knižnej zbierky a dopovedá príbeh – na slovenské pomery neobyčajne citlivej a dôslednej obnovy kultúrnej pamiatky .

V dokumente sa prelínajú dve roviny– historická dokumentovaná archívmi a súčasná, kde v autentických záberoch uvidíme priebeh rekonštrukcie zdevastovanej stavby až po súčasnú jedinečnú podobu...


Realizáciu tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond.


Tvorcovia

Scenár a réžia : Pavol Juračka
Hlavná kamera : Richard Žolko
Koproducent : RTVS
Producenti : Judita Gembická, Zuzana Balkoova
Námet cyklu Neznáma klenotnica: Ľubomír Stanček© formatspm.sk 2010      vyrobilo mediago